Om oss

Bollnäs Filmklubb

Bollnäs Filmklubb bildades som en biokontrastförening 1998 och började visa kvalitetsfilm på Teaterbion i Folkets Hus (nu Kulturhuset) i Bollnäs. Från och med våren 2009 visar vi film på Röda Kvarn i Bollnäs. I samband med årsmötet 2011 beslutades att ändra verksamhetsåret så att det följer kalenderåret istället för att som tidigare ha följt skolåret. Höstens filmer börjar i regel i mitten av september och visas varannan torsdag fram till början av december. På våren börjar visningarna i mitten av januari, också då varannan torsdag. Vi visar sju filmer på hösten och lika många på våren. Till sin hjälp att sätta filmerna har klubben Folkets Hus och Parker. Varje år anordnar FHP filmdagar där ett 60-tal filmer visas och detta ligger till grunden för klubbens filmval.

Medlemsantalet har pendlat mellan 120 och 230 genom åren och som medlem går man in billigare på varje föreställning. Man får också utskick med höstens respektive vårens filmprogram, två gånger om året. Vid vårens resp. höstens andra film får medlemmar ta med en vän gratis. Vem som helst kan vara medlem i Bollnäs Filmklubb och medlemskortet kan du lösa direkt före en av våra föreställningar!

Sedan 2006 har vi också varit medarrangörer i Filmfest Bollnäs som anordnas i kommunen. Detta har inneburit att man har visat ett antal extra föreställningar under en helg eller hel vecka på hösten.
Vi delar arrangemanget med Kilafors Biografförening vartannat år, jämna år är det
Bollnäs Filmklubb och ojämna år Kilafors Biografförening.

Vi arrangerade Filmfest Bollnäs sista gången under helgen 18-20/11 2022.
Efter detta hanterar biografföreningen i Kilafors arrangemanget.

Bollnäs Filmklubb är en av Bollnäs kommuns avtalsföreningar.

Styrelsen för verksamhetsåret 2024
Tina Mansson, ordf.
Peter Andersson, sekr.
Ingrid Olevik, kassör
Kajsa-Lena Steiner, ledamot
Ann Tunegård, ledamot
Carin Andersson, ledamot
Marianne Hultqvist, ledamot
Lasse Lanker, ledamot

Valberedning är Britt Olofsson, Hans Dunder och Kerstin Selin med Hans Dunder som sammankallande.
Revisorer är Olle Klarström och Lars-Ivar Svensson. Karin Helin och Anders Aasa är suppleanter.

Våra stadgar

Bollnäs Filmklubb – Stadgar 2013-02-25