Snart dags för årsmöte!

Medlemmarna i Bollnäs Filmklubb kallas till årsmöte

Datum: 2021-11-01
Tid       : 18:30
Plats   : Lenninge Bystuga, ”Bastun”

Mötesordning för årsmötet

 1)  Mötets öppnande
2)  Fråga om mötets behöriga utlysande
3)  Val av ordförande för årsmötet
4)  Val av sekreterare för årsmötet
5)  Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
6)  Styrelsens verksamhetsberättelse
7)  Styrelsens ekonomiska berättelse
8)  Revisorernas berättelse
9)  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10)  Förfarande med överskott respektive underskott
11)  Val av ordförande för en tid av 1 år. (Avgående är Tina Mansson Söderlund.)
12)  Val av styrelseledamöter för en tid av 2 resp. 1 år
(2 år: I tur att avgå är Ingrid Olevik, Marianne Hultgvist och Monica Johansson.
1 år: I tur att avgå är Ann Tunegård)
13)  Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
(I tur att avgå är revisorerna Olle Klarström och Lars-Ivar Svensson resp. suppleanterna Lars Stjernberg och Anders Aasa.)
14)  Val av valberedning, för en tid av 1 år.
(I tur att avgå är Marianne Qvarnström, Britt Olofsson och Hans Dunder som varit sammankallande.)
Styrelsen föreslår omval av dessa.
15)  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
16)  Behandling av skriftliga förslag
17)  Övriga frågor
18)  Mötets avslutande

MYCKET VÄLKOMNA!

Nu kör vi igång!

Varmt välkomna tillbaka igen till Filmklubbens filmvisningar!

Efter lång väntan är det nu dags.

Datum: To 14/10
Tid: 19:00
Plats: Röda Kvarn

Se mera under ”programfliken” ovan!

 

 

 

 

 

 

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att uppdatera er vid eventuella förändringar. Och snälla, stanna hemma om ni har det minsta lilla symtom!

 

 

 

INGA FILMER I VÅR HELLER!

Kära biobesökare och filmälskare.

Tyvärr så fortsätter coronavirusets spridning. Det medför att vi inte kommer att kunna visa några filmer för er under vårsäsongen.
Nu får vi frossa i filmer i våra olika TV-kanaler istället. Det kan ju aldrig ersätta den gemensamma upplevelsen av en bra film i biomörkret så vi håller tummarna för en fantastisk biosäsong hösten 2021.

Som vi tidigare nämnt  så gäller medlemskapet för 2020 även 2021.
Sköt om er, håll avstånd och tvätta händerna. Vi håller tummarna för att viruset snart är besegrat.

För styrelsen i Bollnäs Filmklubb,
Ann Tunegård/Peter Andersson

FORTSATT INSTÄLLDA FILMVISNINGAR!

Så går sommaren mot sitt slut. Vilken ovanlig sommar det varit, så annorlunda vi lever. Och så mycket vi längtar tillbaka till. Och vi är nog många som saknar att gå på bio.

Vid den här tiden på året brukar styrelsen vara nyss hemkommen från Filmdagarna där vi sett film, och vi brukar ha många ideer om vilka filmer vi tror att våra medlemmar vill se. Men inte i år. Folkets Hus och Parker ställde in Filmdagarna i Sundsvall och filmindustrin släpper färre filmer till premiär. Inga nya filminspelningar startas. Det känns tomt.

Styrelsen har fattat beslut att ställa in filmvisningarna i höst. Det känns som det klokaste beslutet att fatta för att inte riskera smittspridning. Det är tråkigt, men vi hoppas att vi ska kunna leva som vanligt snart igen. Fast kanske med lite renare händer. Planen vi har är att, om restriktioner och smittläge så tillåter, satsa på att starta upp verksamheten igen i början av nästa år. Vi har också beslutat att ni som betalt medlemskap för 2020 får det automatiskt förlängt så det gäller nästa år.

Sköt om er, håll avstånd och tvätta händerna. Vi håller tummarna för att viruset snart är besegrat.

Vi ser fram emot att se er på bion nästa år!

Styrelsen/Tina Mansson Söderlund, ordförande