Barnfilm på familjelördagen 27/11 klockan 12:00 på Röda Kvarn i Bollnäs!

I samarbete med Bollnäs kommun bjuder Bollnäs Filmklubb på den här barnfilmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstjärnan är en film om adoption och samhällets orättvisor med 8-åriga Jonna i centrum.
Jonna, som under hela sitt liv levt på barnhemmet Renfanan, blir en dag adopterad av en gorilla.
Utan något minne av sin egen mamma knyter Jonna an till sin nya förälder som driver en skrot i utkanten av staden.

I Jonnas nya hem läses det mycket böcker, äts ägg med chili och arrangeras loppmarknader med kundanpassad prissättning. Samtidigt försöker kommunen med alla tänkbara medel få tillstånd att bygga norra Europas största äventyrsbad, vilket både barnhemmet och Gorillans skrot står i vägen för. Jonna blir spelpjäsen i en kamp mellan människan och makten.

Regi: Linda Hambäck
Land: Sverige 2021
Genre: Animerad barn och familjefilm
Språk: Svenska
Längd: 1 timme 15 minuter
Åldersgräns: Barntillåten
Produktionsbolag: SF Studios

Pris: Fri entré!

 

 

Snart dags för årsmöte!

Medlemmarna i Bollnäs Filmklubb kallas till årsmöte

Datum: 2021-11-01
Tid       : 18:30
Plats   : Lenninge Bystuga, ”Bastun”

Mötesordning för årsmötet

 1)  Mötets öppnande
2)  Fråga om mötets behöriga utlysande
3)  Val av ordförande för årsmötet
4)  Val av sekreterare för årsmötet
5)  Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
6)  Styrelsens verksamhetsberättelse
7)  Styrelsens ekonomiska berättelse
8)  Revisorernas berättelse
9)  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10)  Förfarande med överskott respektive underskott
11)  Val av ordförande för en tid av 1 år. (Avgående är Tina Mansson Söderlund.)
12)  Val av styrelseledamöter för en tid av 2 resp. 1 år
(2 år: I tur att avgå är Ingrid Olevik, Marianne Hultgvist och Monica Johansson.
1 år: I tur att avgå är Ann Tunegård)
13)  Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
(I tur att avgå är revisorerna Olle Klarström och Lars-Ivar Svensson resp. suppleanterna Lars Stjernberg och Anders Aasa.)
14)  Val av valberedning, för en tid av 1 år.
(I tur att avgå är Marianne Qvarnström, Britt Olofsson och Hans Dunder som varit sammankallande.)
Styrelsen föreslår omval av dessa.
15)  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
16)  Behandling av skriftliga förslag
17)  Övriga frågor
18)  Mötets avslutande

MYCKET VÄLKOMNA!

Nu kör vi igång!

Varmt välkomna tillbaka igen till Filmklubbens filmvisningar!

Efter lång väntan är det nu dags.

Datum: To 14/10
Tid: 19:00
Plats: Röda Kvarn

Se mera under ”programfliken” ovan!

 

 

 

 

 

 

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att uppdatera er vid eventuella förändringar. Och snälla, stanna hemma om ni har det minsta lilla symtom!

 

 

 

INGA FILMER I VÅR HELLER!

Kära biobesökare och filmälskare.

Tyvärr så fortsätter coronavirusets spridning. Det medför att vi inte kommer att kunna visa några filmer för er under vårsäsongen.
Nu får vi frossa i filmer i våra olika TV-kanaler istället. Det kan ju aldrig ersätta den gemensamma upplevelsen av en bra film i biomörkret så vi håller tummarna för en fantastisk biosäsong hösten 2021.

Som vi tidigare nämnt  så gäller medlemskapet för 2020 även 2021.
Sköt om er, håll avstånd och tvätta händerna. Vi håller tummarna för att viruset snart är besegrat.

För styrelsen i Bollnäs Filmklubb,
Ann Tunegård/Peter Andersson