Pengaregn under nationaldagen – VI blev årets förening 2019!

Under det stora nationaldagsfirandet ute på Långnäs passade Bollnäs kommun på att dela ut årets stipendium.
Årets förening blev Bollnäs Filmklubb, och Kajsa Steiner från klubbstyrelsen tog emot priset med ett stort leende.
– Det är givetvis jättejätteroligt, utbrast hon.

Med motiveringen: ”en pigg filmklubb med ett välkomponerat filmprogram som tar film på största allvar” tog Kajsa emot ett stipendium på 15 000 kronor, som representant från Filmklubben.

– Prispengarna kommer vi delvis att använda till barnfilm. I några år har vi haft gratis bio för barnfamiljer.
Det har varit oerhört tacksamt och det kommer vi att fortsätta med även om man som styrelseledamot måste sopa popcorn i flera timmar efteråt, sa Kajsa, med ett skratt.

Stipendierna delades ut av kommunfullmäktiges ordförande
Kristoffer Lindberg och kulturnämndens ordförande Oskar Myrberg.

Foto: Marianne Hultqvist

Resultat efter filmen ”Cold War”

Det här var sista filmen för våren och nedan kan man se hur biopubliken har röstat på de 7 filmerna.

 

Poängen för filmerna fördelade sig så här:

1) The Wife: 3,75
2) Den tysta revolutionen: 3,73
3) Goliat: 3,61
4) RBG: 3,53
5) Cold War: 3,31
6) Tornet: 3,24
7) Beast: 3,05

I medeltal har ni gett vårens filmer 3,46 av 4 poäng!

Vi tolkar det som att våra besökare tycker att vi väljer ut bra filmer och tackar för denna vårsäsong.

Välkomna tillbaka i september!

Årsmötet nalkas…

 

 

Medlemmarna i Bollnäs Filmklubb kallas till årsmöte

Datum: 2019-03-04   Tid: 18:30
Plats   : Kulturhuset
Lokal : Willy Mariarummet plan 4

 

Mötesordning för årsmötet

 1) Mötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Val av ordförande för årsmötet
4) Val av sekreterare för årsmötet
5) Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
6) Styrelsens verksamhetsberättelse
7) Styrelsens ekonomiska berättelse
8) Revisorernas berättelse
9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10) Förfarande med överskott respektive underskott
11) Val av ordförande för en tid av 1 år. (Avgående är Tina Mansson Söderlund.)
12) Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år
(I tur att avgå är Ingrid Olevik, Marianne Hultqvist och Monica Johansson.)
13) Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
(I tur att avgå är revisorerna Olle Klarström och Lars-Ivar Svensson
resp. suppleanterna Lars Stjernberg och Anders Aasa.)
14) Val av valberedning, för en tid av 1 år.
(I tur att avgå är Marianne Qvarnström, Britt Olofsson och Hans Dunder som varit sammankallande.) Styrelsen föreslår omval av dessa.
15) Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
16) Behandling av skriftliga förslag
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande

MYCKET VÄLKOMNA!